O tomto bývalém a kdysi věhlasném obchodním domu už toho bylo napsáno hodně. Pro Opavany, kteří kolem budovy často procházejí, se pohled na chátrající Bredu stává utrpením, protože si ještě velmi dobře pamatují na doby, kdy byla Breda centrem obchodu nejen v Opavě, ale i v širokém okolí.

V roce 2013 se dům definitivně kvůli závadě na elektroinstalaci uzavřel. A od té doby je památka, jejímž vlastníkem byl i podnikatel Kamil Kolek, kterému mnozí kladou současný stav objektu za vinu, prázdná. Loni v květnu se na Horním náměstí dokonce konala za záchranu Bredy demonstrace.

Aktuální pohled do interiéru Bredy.
Jak vypadá Breda dnes? Studentský film zaplnil opavské kino Mír

Jako potencionální spasitel se začátkem letošního roku vynořil na scénu syn Kamila Kolka, Michal. Ten v první fázi představil svou vizi s tím, že Breda již dále nemůže být obchodním domem, ale má se z ní stát multifunkční kulturní centrum.

Schůzka na Hlásce

Od té doby je ticho po pěšině. Tedy bylo. Primátor Tomáš Navrátil totiž na radnici zorganizoval schůzku, na které se osud Bredy řešil. Zúčastnili se jí například zástupci Slezské univerzity, Slezského zemského muzea, Střediska volného času Opava, Rotary clubu Ostrava, Obchodního centra Breda&Weinstein, okresní hospodářské komory, realitní makléři, ale třeba i výtvarník Kurt Gebauer nebo cestovatel Jiří Blata.

Historická budova staré Bredy v Opavě. Ilustrační foto.
Breda znovu na scéně. Složí se na její záchranu veřejnost?

„Byl jsem mile překvapen přístupem kolegů, kteří byli na jednání přítomni. Všichni jsme se shodli, že je to skvost Opavy a je potřeba zkusit něco pro jeho záchranu. Z jednání vzešla pracovní skupina, oficiálně bude ustanovena na Řídící komisi města. Probrali jsme možné varianty využití a zdroje financování. Je jasné, že využití nemůže být jen jedno. Budova má pět pater nadzemních a dvě podzemní. Využití musí být připraveno tak, aby se budova byla schopna sama uživit. To znamená mimo kulturních aktivit jako výstavy afrického umění, expozice sochaře Gebauera, musí obsahovat i část komerce, která bude zisková. Jsme ale na samotném začátku,” upřesnil Tomáš Navrátil.

Vzájemná spolupráce

Podle něj je jediným možným řešením to, co už zastupitelé jednou na stole měli, a to koupě domu. Bredu totiž městu v roce 2018 přednostně nabídl k prodeji správce konkursní podstaty, zastupitelé ale v březnu téhož roku bod o možné koupi odročili.

Obchodní dům Breda v Opavě. Ilustrační foto.
Ministr Zaorálek se přijede podívat na Bredu. Bude to mít smysl?

„Je nezbytnou podmínkou, aby město tuto budovu koupilo. Už jen kvůli získání možných dotací. Nikdo ze soukromého sektoru dlouhodobě nemá o tuto budovu zájem, ta chátrá a bez zásahu města ve spolupráci se státem, státními institucemi a komerčním sektorem budova časem spadne,” konstatuje Tomáš Navrátil s tím, že aktuálně se řeší osobní schůzka se správcem konkursní podstaty.

K TÉMATU

Voda ve sklepě, zatékání střechou i plíseň… Památkáři Bredu pravidelně kontrolují  

V září 2018 obklopilo Bredu kvůli padající omítce lešení.Zdroj: Deník / Veronika BernardováBývalý obchodní dům Breda je kulturní památkou. Důležitou roli zde proto sehrávají památkáři, kteří zde provádějí pravidelné kontroly.

„Úkolem Národního památkového ústavu (NPÚ) je odborné usměrňování péče o památky a památkově chráněná území, ne však fyzické provádění prací. Důležitou činností je ale pravidelný monitoring stavu památek. V případě zjištění špatného stavebně-technického stavu je možno iniciovat vydání rozhodnutí o opatřeních, která je vlastník povinen ve stanovené lhůtě vykonat, aby se zamezilo zhoršování stavu. Toto rozhodnutí vydává v případě Bredy Magistrát města Opavy. Poslední kontrolní prohlídka objektu se na podnět NPÚ uskutečnila letos v září,“ vysvětlila pracovnice vztahů k veřejnosti ostravského pracoviště NPÚ Petra Batková.

Také památkáři míní, že tím největším problémem je, že se pro Bredu dlouhodobě nenachází žádné adekvátní využití.

„V interiéru se stále výrazněji projevuje zatékání do objektu střechou a prosakování vody do suterénu. Přes intenzivní odčerpávání vody ze sklepních prostor je patrná zvýšená vlhkost, v důsledku čehož dochází k napadení cenných částí interiéru plísněmi a hnilobou. K nejohroženějším částem aktuálně patří hodnotné dřevěné konstrukce a obklady z předválečného období ve druhém podzemním podlaží, které se významně podílejí na celkové autenticitě předmětné památky. Ve špatném stavu jsou i sklobetonové tvárnice v kopuli centrální dvorany. Přestože vlastník provedl určité práce pro zabezpečení objektu, je nutné usilovat o celkovou obnovu a opětovné zprovoznění Bredy v nejbližší možné době,“ dodala Petra Batková.