Hlavní ohniska šíření vyhasnou

ANO Virus se šíří hlavně tam, kde se shromáždí hodně lidí, kteří jsou blízko u sebe. Například když fandí při sportovním utkání nebo oslavují v hospodě. Nová pravidla zamezují i shlukování v obchodech a obchodních centrech.

NE Nikdo neví, kolik je přenašečů mezi žáky základních škol. Naplno jedou i firmy, ve kterých se lidé musí fyzicky stýkat. Sami epidemiologové tvrdí, že nebezpečná jsou větší rodinná setkání a oslavy. Ty ovšem nikdo neomezil.

Lidé se budou chovat zodpovědněji

ANO Nová opatření jsou jasným signálem, že situace je vážná. Další možností je už jen uzavření ekonomiky. Lidé, kteří se ještě nevzpamatovali z letního uvolnění, si uvědomí, že když nebudou dodržovat hygienická pravidla, zhorší se i jejich život. Spolu s vládními opatřeními zapůsobí i rostoucí počty vážných a fatálních případů.

NE Mladí lidé nechtějí přijít o zábavu a nemoc podceňují. Další zase nevěří v nebezpečnost covidu, jiní ho pod vlivem hoaxů na internetu dokonce považují za výmysl. V tomto přesvědčení je utvrzují výroky řady lékařů a dalších vlivných a známých osobností. Navíc se vláda chovala zmateně a ztratila respekt.

Další karanténa by byla zničující

ANO Další karanténa neboli lockdown by byla proti šíření nemoci ještě účinnější, jak se ukázalo na jaře. Země si ji ovšem v žádném případě nemůže dovolit. Ekonomika poklesla v té době o více než deset procent, státní rozpočet se zatížil půl- bilionovým schodkem, není však legitimní.

NE Postupná opatření zasahují důležitá odvětví hospodářství, jako jsou stravování, kultura, sportovní a reklamní byznys. Kdyby byl proveden krátký rázný zásah okamžitě, bylo by to sice bolestné, ale po všech stránkách levnější a účinnější. Uzávěře se totiž stejně nejspíš nevyhneme.

Vláda má situaci pod kontrolou

ANO Ministerstvo zdravotnictví řídí přední epidemiolog. Data mu dodávají vynikající statistici. Dokáže odhadnout chování viru a přijmout nejlepší opatření. Kdyby se situace najednou zhoršila, umí rychle a přiměřeně reagovat.

NE Lidé nechodí k testům. Nikdo přesně neví, kolik lidí je skutečně nakažených. Hygienici naprosto nezvládají trasování. Chytrá karanténa nefunguje. Roman Prymula se v předpovědích mnohkrát mýlil. Politici reagují pozdě a bezradně.