Jeden z tamních obyvatelů totiž našel nevybuchlý dělostřelecký granát z Druhé světové války. Šlo s vysokou pravděpodobností o pumu, jež měla sloužit k zneškodnění lehké obrněné techniky. Do služby tak museli být povoláni pyrotechnici až z Brna, protože v břeclavském regionu žádný podobný útvar neexistuje. Ti nevybuchlou munici nejprve ohledali, naložili na auto a převezli do vojenského areálu k odborné likvidaci. Během manipulace s nebezpečnou výbušninou nedošlo naštěstí ke zranění osob ani ke škodě na majetku.