Nejprve odstranil visací zámek u vstupních dveří. Poté dveře vypáčil a začal se potýkat s ochrannou kovovou mříží za nimi. Tu se mu ale přes veškerou snahu odstranit nepodařilo, takže se dovnitř nedostal. Přesto majiteli stánku vznikla škoda asi dva tisíce dvě stě korun.⋌