Do kanalizace totiž neoprávněně vypouštěl vody, které nejsou vodami odpadními. Svým počínáním způsobil vobci přetížení čistírny odpadních vod. A hlavně šedesátitisícovou škodu. Bezohledného vypouštěče nyní hledají mikulovští policisté. (šup)