Přitom po jejích úspěšném útěku zvýchovného zařízení policie ihned dostala tip, kde se obě dívky svysokou pravděpodobností ukrývají.

„Všichni vědí, kde jsou. Jejich matka se vrátila z výkonu trestu a děvčata povolal hlas srdce domů,“ prohlásila již v říjnu ředitelka domova Květoslava Solaříková.

Její tvrzení se také bezezbytku potvrdilo. Když strážci zákona nakonec navštívili minulý týden trvalé bydliště matky, chovankyně vypátrali.

„Obvodní oddělení Policie ČR ve Znojmě provedla prověrku pobytu hledaných dívek. Ty vPříměticích našlo a následně je předalo domovu vMikulově,“ informoval Milan Janůvka zOkresního ředitelství policie vBřeclavi.