Spatřit jeho dávnou podobu mohou nyní návštěvníci dobrušského muzea, které se od úterý 12. dubna opět otevírá veřejnosti. Jeho novým lákadlem je totiž unikátní model dnes už neexistujícího kostela z dílny Roberta Semeráka. Vznikl k 700. výročí první zmínky o Dobrušce, byl to nápad bývalého vedoucího muzea Jiřího Macha.

Vrchol Šeráku v Jeseníkách a okolí. 10. května 2020
Nával na Šeráku. Turisté vyrazili, Chata Jiřího byla v obležení

Zobrazení gotického kostela se nikde nedochovalo, v podstatě jde o fiktivní, ale pravděpodobnou podobu vytvořenou podle podle pokynů archeologa rychnovského Muzea a galerie Orlických hor Bohumíra Dragouna. Dřívější chrám byl menší než ten současný.

Jak vypadal? 

"Pan doktor Bohumír Dragoun, který se tímto dlouhodobě zabývá, se postavil před dnešní kostel a představil si, jak ten kostel mohl vypadat v gotickém slohu. Vzal kostely jednak z Francie, jednak na našem území a vytvořil podobu, která nejpravděpodobněji mohla stát tady v Dobrušce," vysvětlila na facebooku vedoucí dobrušského muzea Pavla Skalická.

Lanovka na Sněžku od 1. května znovu může vozit turisty na nejvyšší českou horu.
Turisté chybí, davy se nekonají. Lanovka na Sněžku zažívá nezvyklou situaci

Z původního kostela se dochovaly podzemní krypty s hrobkami pánů z Dobrušky a několika členů Trčků z Lípy, tehdejších majitelů opočenského panství. V 90. letech 20. století byl ve zdivu objeven gotický svorník se znakem dobrušského cechu soukeníků, byl opatrně vyjmut a dnes je jedním z exponátů muzea.