Zahájení provozu Edmundovy i Divoké soutěsky proběhne v sobotu 16. května od 9 hodin. „Začátkem května jsme zaslali ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi dopis, ve kterém jsme ho žádali o sdělení, za jakých podmínek po stránce kapacitní a hygienické můžeme v soutěskách jakožto významném turistickém místě přivítat první návštěvníky,“ popsal situaci starosta Hřenska Zdeněk Pánek.

Odpověď obdrželi o pár dnů později s tím, že obnovení provozu nic nebrání za dodržení přísných hygienických podmínek. Převozníci i turisté musí nosit roušky, také byla snížena kapacita loděk kvůli dodržování stanovené vzdálenosti. „Budeme pravidelně dezinfikovat místa, kterých se lidé intenzivněji dotýkají, a pro každého zajistíme dostupnost dezinfekce, případně rukavice. Přijali jsme taková opatření, která návštěvníkovi zajistí nejen příjemnou, ale též bezpečnou plavbu,“ zdůraznil Pánek.

Noví převozníci

V Hřensku si přichystali několik novinek, jednou z nich jsou noví převozníci. „Budete-li mít štěstí, přepraví vás převoznice. Naším přáním je, abyste si už mohli konečně užít romantického prostředí našich soutěsek, které nepochybně váš pobyt v Národním parku České Švýcarsko obohatí,“ nalákal turisty starosta obce. Letos budou moci také návštěvníci soutěsek sestoupit po zcela nových schodech od Mezního můstku směrem ke srubové stavbě.  

Právě v těchto místech vzniklo nové odpočinkové zázemí. „Všechny tři pokladny v soutěskách jsou nově natřeny a jejich barevné pastelové pojetí tak září. Přímo u srubové stavby jsme nainstalovali nové koše na tříděný odpad umístěné ve vlastních dřevěných ohrádkách,“ představil další vylepšení Zdeněk Pánek. Na parkovištích pro výběrčí stojí nové „domečky“.

Původně chtěli v Hřensku zahájit turistickou sezonu už 28. března, to jim narušilo propuknutí epidemie koronaviru a karanténa. Za tu dobu přišla obec o více než tři miliony korun. Kvůli tomu neproběhne realizace některých projektů, například výmalba hřenského kostela, oprava sakristie a kostelních lavic.

„Odložit jsme museli projektové přípravy na vybudování komplexu sportovišť na Mezné a rekonstrukci bývalé školy, kde by mělo vzniknout nové sportovní zázemí a prostory pro činnost našich hasičat,“ přiblížil starosta.

V květnu navíc uplynulo přesně 130 let od první plavby v Edmundově soutěsce. „Toto výročí jsme chtěli důstojně oslavit třetí květnový víkend, ale museli jsme to zrušit. Plánujeme to oslavit v září, snad to vyjde,“ zadoufal Zdeněk Pánek.