Na začátku našeho příměstského kempu se všechny děti nejprve seznámily mezi sebou i se svými vedoucími. Potom se něco dozvěděly o třídění odpadu a zahrály si Krakonošovu zahrádku. Odpoledne jsme, jako správní turisté, pěšky vyrazili k Apollonovu chrámu, kde už na děti čekal sám bůh Apollon, který si pro děti připravil zajímavé úkoly. Cestou zpět  děti ještě pozdravil místní vodník Apolláček a předal jim turistický deník s vizitkou Apollonova chrámu.  Druhý den se děti dozvěděly, jak se chovat a co dělat, pokud by se octily v krizové situaci, jakou je třeba povodeň nebo tornádo a vyzkoušely si cvičné volání na tísňovou linku. Odpoledne jsme zase vyrazili na výlet, tentokrát k Janovu hradu, kde jsme nastoupili na loď, která nás po Staré Dyji přepravila k minaretu. Plavební společnosti děkujeme, že náš tábor podpořila a těšíme se na další plavby.  

Třetí den tábora se děti nejprve podívaly do stáje Salma, kde se svezly na koni a odpoledne jsme věnovali tvoření: vyráběli jsme korálkové náramky a vybarvovali mandaly. Čtvrtý den děti vyrazily do muzea hraček a potom na expozici soch z písku Michala Olšiaka Nejvíc zábavy si děti užily na pískovišti. Odpoledne se neslo v duchu zdravovědy, kterou si pro nás připravila naše oddílová a táborová zdravotnice Vlaďka Weissbergerová. Děti naši zdravušku se zaujetím poslouchaly. Poslední táborový den se děti nejprve poučily o tom, jak správně rozdělat oheň a jaké jsou druhy táborových ohňů. Povídali jsme si také o turistickém vybavení. A nakonec si děti v zámeckém parku užily ukázku dravců společnosti Zayferus a byly opravdu nadšené. 

Miroslav Valčík

vedoucí oddílu