Trojlodní bazilika ve Valech u Mikulčic opět ožila paschálními zpěvy pravoslavných poutníků. „Právě toto místo bylo poznamenána přítomností „osvětitelů Slovanů“ a současně vůdců dávné byzantské misie na Velkou Moravu," míní věřící. Slavnostní bohoslužba probíhala klidně za krásného jarního počasí. 

Muzejní noc byla návratem do 90. let
Břeclav a Muzejní noc v retro stylu devadesátých let. Děti se vrátily v čase

Druhá část nedělního setkání se nesla v duchu debat na různá témata a rozhovorů malých i velkých poutníků. Menší skupina věřících se pak na závěr vydala k nedalekému poutnímu místu, které se nachází na druhé straně řeky Moravy, již na slovenském území u obce Kopčany. Dodnes tam stojí unikátní chrám z doby Velké Moravy (tj. z 9. století). 

Za fotky děkujeme našemu pravidelnému čtenářovi Davidovi Kordovi.