Na setkání si účastníci připomněli čtyřicet osm padlých vojáků, občanů Boleradic, kteří položili své životy v první světové válce. Jejich hrdinství uctili připnutím vlčího máku, symbolu svátku Dne válečných veteránů. „Nejmladšímu z padlých bylo teprve osmnáct let“, připomněl Pavel Kabela, organizátor akce a dodal. „Na pomníku z dvacátých let minulého století jsou občané, kteří padli v boji nebo zemřeli na válečné útrapy a již se ke svým rodinám nevrátili. Jsem přesvědčen, že i děti by o těchto událostech měly vědět a připomínat si je," upozornil Kabela.

V devatenácti řidičem autobusu?
V devatenácti řidičem autobusu?

Cílem setkání bylo uctít hrdinství vojáků a přiblížit dětem historii a příčiny válek na českém území. K tomu byla připravena v tělocvičně školy malá výstava. Na ní si mohly děti i sáhnout na předměty, které jsou součástí sbírek boleradických občanů.

Jiří Janda