Historická budova z červených režných cihel, sloužila svému účelu až do konce třicátých let minulého století, poté se z ní stal sklad místních firem a samotný hřbitov zarůstal plevelem, než se jej tehdejší představitelé moci rozhodli zcela zlikvidovat. Prostor by posloužil rozrůstající výstavbě rodinných domků, jenž jej postupně zcela obklíčily, ale naštěstí změna státního režimu dokončení devastace zabránila.

Díky spolupráci města Břeclav se slovenským městem Sládkovičovo, s nímž Břeclav spojuje slavná židovská rodina Kuffnerových, se podařilo získat peníze na opravu, a firmě Archeon se podařilo objekt opravit během pouhých sedm měsíců. Před pár dny přijela do Břeclavi velvyslankyně Státu Izrael Anna Azari, aby se zúčastnila oficiálního otevření. A nyní se krásné dveře obřadní síně, otevřely i široké veřejnosti.

Chorvatský dům v Jevišovce má hotovou první expozici.
Osudy moravských Chorvatů ožívají v Jevišovce. Tahákem jsou originální nahrávky

Židovská síň je novogotická stavba z roku 1892. Historická budova z režných cihel z tehdy proslulé knížecí lichtenštejnské keramičky v Poštorné, se pyšní pseudogotickou žebrovou klenbou a nástěnnou historizující výmalbou, včetně starozákonních nápisů v hebrejském a německém jazyce. Hlavní zásluhu na vzniku stavby má jak břeclavská větev rodiny Kuffnerů, tak i ta vídeňská.

Hermann Hirsch Kuffner, v té době starosta Břeclavi, se svým bratrem Jakubem přikoupil pozemek vedle hřbitova. Původně zde býval jabloňový sad. Jeho vídeňští příbuzní, konkrétně Moriz Kuffner, stavbu síně zaplatil. Stejně tak pozval do Břeclavi i svého dvorního architekta, Franze von Neumanna, který pro rodinu navrhoval všechny důležité stavby ve Vídni. (Zdroj: Alena Kaňová)

K otevření došlo v neděli 19. května přesně ve 13:37, sedm je dnů v týdnu, sedm je posvátné číslo v židovském zákoně, sedmiramenný je i svícen, menora. Sedm je smrtelných hříchů, ale i sedm ctností. Na návštěvníky čekal kulturní zážitek s hudbou v podání Dua Klezmer z Břeclavi a souboru Nachamu Ami. Kromě představitelů města se otevření zúčastnili i pracovníci Městské knihovny Břeclav, jenž zde bude pořádat různé akce pro veřejnost.

Podívejte se na vystoupení Dua Klezmer z otevření síně: 

Zdroj: Youtube

Vznikl tak nový důležitý turistický cíl ve městě, kde mnoho historických objektů bohužel není. Čestným hostem a patron akce se stal herec Pavel Nový, jenž přečetl vybraný text z židovské literatury. A paní historička Alena Kaňová provedla hosty i přímo okolo náhrobních kamenů v areálu hřbitova, který na další fázi opravy ještě čeká.

Oprava stála dvaadvacet milionů korun bez daně a společnost Archeon Group, jež ji prováděla, na ni měla pouhých sedm měsíců.