Dne 22. května 2024 proběhlo v Břeclavi krajské kolo soutěže ve vyprošťování u dopravních nehod (VDN) Hasičského záchranného sboru (HZS) Jihomoravského kraje. Nad soutěží převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, který se pro svůj nabitý program nemohl soutěže zúčastnit.

Na prvním místě se umístilo družstvo z Územního odboru Brno-město, které změří síly s nejlepšími týmy z ostatních HZS krajů České republiky na republikovém Mistrovství v tomto hasičském klání v září 2024 ve Vyškově. Druhou příčku obsadilo družstvo z Územního odboru Blansko. Třetí místo patří družstvu z Územního odboru Vyškov.

Družstva z Územních odborů Znojmo, Břeclav, Brno-venkov a Hodonín se umístila na čtvrtém až sedmém místě. Mimo soutěžní pořadí předvedla své umění v této oblasti družstva HZS Plzeňského kraje Územního odboru Rokycany a družstvo Hasičské záchranné služby Správy Železnic z jednotky Brno. Pozvánku na soutěž obdrželi partneři HZS Jihomoravského kraje, kteří dodávají techniku a vybavení pro práci hasičů. Mezi hosty nechyběli ani zástupci vedení měst Břeclav, Hustopeče a Mikulov. Ze zahraničí poctila soutěž návštěvou delegace hasičů ze sousední Rakouské republiky. Tlumočníky zajistilo Krajské operační a informační středisko HZS Jihomoravského kraje z řad operačních důstojníků.

Farská zahrada v těsné blízkosti mikulovského kostela svatého Václava je v plném květu.
VIDEO: Farská zahrada v Mikulově rozkvetla. Podívejte se na romantické zákoutí

Definici VDN lze charakterizovat jako soubor činností, jejichž cílem je získat přístup pro poskytnutí pomoci osobám při dopravní nehodě a vytvořit prostor pro bezpečné vyproštění zachraňovaných osob, zvířat a majetku.

Tato soutěž se v rámci HZS České republiky koná každý sudý rok. Garantem krajských kol soutěže VDN je příslušný Hasičský záchranný sbor kraje, přičemž krajský ředitel pověří pořádáním soutěže konkrétní Územní odbor. Pro rok 2024 byl v Jihomoravském kraji pověřen Územní odbor Břeclav. Vítěz postupuje na již zmíněné Mistrovství České republiky, které je pořádáno Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS České republiky v součinnosti s vybraným HZS kraje.

Den dětí. Ilustrační foto
Den dětí 2024 na Břeclavsku: biatlonová střelnice, grilovačka i pěnová show

V 08:00 proběhla prezence soutěžních družstev a družstev hostů. Jednotlivé týmy si vylosovaly pořadí, ve kterém se postupně představily návštěvníkům a zástupcům odborné i laické veřejnosti. Zároveň zástupci soutěžních družstev a družstev hostů losují i scénář pro soutěžní pokus, neboť tento je přiřazen k vylosovanému pořadí.

Po poradě velitelů soutěžních družstev a družstev hostů s rozhodčími proběhlo v 09:00 slavnostní zahájení s nástupem soutěžních družstev, družstev hostů, rozhodčích, technické a organizační čety, na kterém všechny pozdravil a přivítal ředitel HZS Jihomoravského kraje brigádní generál Jiří Pelikán. Poté zavelel velitel soutěže plukovník Vladimír Stehlík rozchod a soutěž byla zahájena.

Asijská kuchyně. Ilustrační foto
Po Action přijde Bali Bali. Asijská restaurace v Břeclavi otevře už v červnu

Jednotlivé týmy si, až na ně přišla řada, připravily vybavení na startovní základnu a odebraly se do místa izolace. Tím byla určena hasičská cisterna, stojící za budovou Zimního stadionu v Břeclavi. Zde soutěžní tým vyčkal až rozhodčí a technická četa připraví jejich scénář. Na pokyn hlavního rozhodčího cisterna přivezla soutěžící tým do místa připraveného scénáře. V okamžiku, kdy se noha prvního hasiče dotkne při vystupování z cisterny země, rozběhne se časomíra.

Limitem je 20 minut, během kterých musí soutěžící vyprostit figuranta z vozidla. Základními kritérii pro hodnocení soutěžních pokusů je taktika provedení zásahu, technika provedení zásahu a poskytnutí první před-lékařské pomoci. Rozhodčí jednotlivé kroky bodují a o pořadí rozhoduje počet získaných bodů. Po ukončení soutěžního pokusu má každý tým možnost obhájit své kroky v rámci vyhodnocení s rozhodčími.

Aqualand Moravia v Pasohlávkách: Chystáme dvě nové atrakce, prozrazuje ředitel
Aqualand Moravia v Pasohlávkách: Chystáme dvě nové atrakce, prozrazuje ředitel

Poháry, medaile, ceny a pamětní předměty předával náměstek ředitele HZS Jihomoravského kraje pro Úsek IZS a operační řízení plukovník Mojmír Richtr, ředitel HZS Jihomoravského kraje ÚO Břeclav plukovník Vladimír Stehlík, velitel stanice Břeclav major Vladimír Plodek a 1. místostarosta Břeclavi Jakub Matuška. Část dokumentace byla pořízena pomocí dronu, zařazeného na ÚO Vyškov.

Medaile a poháry byly vyrobeny ze dřeva. Pro potřeby soutěže je vyrobili tři odsouzení z objektu Poštorná Vězeňské služby České republiky. Konkrétně šlo o dřevěné modely hasičských vozů. Popis, pomocí laserové technologie, provedl Tomáš Procházka. Pitný režim pro organizátory a soutěžící byl hrazen z prostředků města Břeclav. Stravování financovala města Hustopeče a Mikulov. Všechna tři města poskytnula i ceny a dary pro soutěžící.