Se souhlasem města Břeclav se organizace chopily statečné dámy: Lucie Hrnčiříková, Jana Fečková s Martínkem, Renata Hasilová s terapeutickou fenkou Wookinkou. Mezi účastníky byly i děti, které malovaly na chodník barevné ponožky, které jsou symbolem celé akce. Svoji technikou podpořili akci také poštorenští hasiči.

Downův syndrom, známý také jako trizomie 21, je genetická porucha způsobená přítomností celé třetí kopie 21. chromozomu nebo jeho části. Obvykle je spojena s opožděným tělesným růstem, lehkým až středně těžkým mentálním postižením a charakteristickými rysy obličeje. Průměrný inteligenční kvocient mladého dospělého člověka s Downovým syndromem je 50, což odpovídá mentálním schopnostem osmiletého nebo devítiletého dítěte, ale tato hodnota se může značně lišit.

Pálava ožívá. Nové mokřady podporují rozmanitost živé přírody
Pálava ožívá. Nové mokřady podporují rozmanitost živé přírody


Downův syndrom nelze vyléčit. Bylo prokázáno, že vzdělávání a správná péče zlepšují kvalitu života. Některé děti s Downovým syndromem se vzdělávají v běžných školních třídách, zatímco ostatní vyžadují specializovanější vzdělávání. Někteří jedinci s Downovým syndromem dokončí střední školu a několik z nich absolvuje terciární vzdělávání. V dospělosti vykonává ve Spojených státech amerických asi 20 % osob s Downovým syndromem výdělečnou činnost, přičemž mnoho z nich vyžaduje chráněné pracovní prostředí.


Syndrom je považovaný za jednu z nejčastějších chromozomových abnormalit člověka. Je pojmenován po britském lékaři Johnu Langdonu Downovi, který tento syndrom popsal v roce 1866. Genetická příčina byla objevena v roce 1959.

Šakal je na Pálavě k vidění stále častěji. Snímek je ilustrační.
Šakal je na Pálavě k vidění stále častěji. Na člověka neútočí, uklidňuje zoolog

První Světový den Downova syndromu se konal 21. března 2006, den a měsíc byly vybrány tak, aby odpovídaly 21., respektive trizomii. V roce 2011 byl uznán Valným shromážděním OSN. Symbolem tohoto dne jsou barevné pruhované ponožky, které svým tvarem mají připomínat strukturu a tvar chromozomů.