Aktivní spolupráce evropských škol sdružovaných platformou EU pod názvem e-Twinning pomohla rozšířit naší výuku cizích jazyků. Žáci gymnázia v Břeclavi měli možnost nejen mluvit a psát v cizích jazycích, především anglicky a německy, ale hlavně procvičovat různé dovednosti, například spolupráci se svými vrstevníky, online komunikaci s cizojazyčnými partnery, využití mnoha nových internetových nástrojů, vytvoření prezentací, videí, plakátů, elektronických knih apod.

Ve svých projektech studenti prezentovali sebe, gymnázium, město Břeclav, región a celou Českou republiku. Naši žáci se učili od svých vrstevníků o jejich krajinách, zvyklostech a kultuře. Zabývali se problematikou dějin, současného života v Evropě, dodržování lidských prav, občanského soužití nebo i budoucí profesní orientací. V angličtině máme několik projektů zaměřených na procvičování jazykových dovedností a rozšiřování znalostí z oblasti geografie, historie, občanské výchovy, psychologie a informačních technologií. Všechny projekty odpovídají nárokům školního vzdělávacího programu a používají interdisciplinární přístup k tématům.

Třída 4.A a vítězným projektem.
Břeclavští gymnazisté mají národní cenu. Učili se na dálku nápaditě

V prvním projektu pod názvem Check-in to the Future skupina žáků ze 4.A třídy řeší své budoucí povolání a porovnává podmínky pro profesionální realizaci v ČR, Italii, Řecku a Turecku. V druhém projektu, For you and for me, třída 5.A se věnuje problematice lidských práv. Vznikají nádherné společné výstupy v spolupráci se žáky z Turecka a Italie. Do projektu se zapojili také naši žáci původem z Ukrajiny. Spolupráce zde může být příkladem dobré praxe a doufáme, že přeroste v osobní setkání v rámci Erasmu.

Gymnázium v Břeclavi oslavilo stovku.
Gymnázium v Břeclavi oslavilo stovku

Další tři projekty byly krátkodobé a týkaly se výuky angličtiny v druhém a třetím ročníku břeclavského gymnázia. V tomto školním roce němčináři rozběhli 3 projekty. Kvarta se věnovala tématu Wir haben eine Frage (Měli bychom dotaz) a žáci se v něm představovali svým polským partnerům ve formě koláží, fotopříběhu,kvízu, posílali si vánoční pozdravy, nebo krátká videa. Další projekty máme na nižším gymnáziu a jsou jazykové zaměřeny, ale i v nich se žáci mohli seznámit s kulturou a životem mladých lidí ve světě. E-Twinningové projekty obohacují nejen distanční výuku, ale jsou také vhodným doplněním a zpestřením běžných hodin. Mohou být příkladem inovativního vzdělávaní, ve kterém se procvičují různé klíčové dovednosti žáků, nebo vhodného použití moderních technologií za účelem skloubení znalostí z různých předmětů a celostního aktivního pohledu mladých lidí na současný svět. Příklady dobré praxe, inovativní metody projektové výuky, evropská dimenze spolupráce jsou tou cestou, jak vychovat mladé lidi, aby byli aktivními občany a dokázali obstát v dnešní realitě.

Ljuba Stojanova-Stojčeva