Břeclavští výtvarníci Pavel Doležal a Ivan Hodonský byli vybráni mezinárodní porotou, aby vystavili svá díla na mezinárodním Bienále jako jediní umělci z naší země. V rámci špičkově zastoupené umělecké expozice vystavuje Doležal tři velkorozměrné objekty z leptaného skla, Hodonský pak tři výpravné keramické sochy. Zhotovení těchto artefaktů bylo časově, technicky i finančně velmi náročné – vystavená díla však dokládají, že oba Břeclaváci jsou mistry svého řemesla!

Dlouho připravovaná výstava začala slavnostní vernisáží v pátek 6. května za přítomnosti zástupců Univerzity Štýrský Hradec a Kámoni arboreta Szombathely, rakouské i maďarské politické i umělecké prominence, kurátorky Elisabeth Ledersberger-Lehoczky, a zejména šestačtyřiceti současných umělců z deseti evropských zemí. Vystavené sochy, objekty a instalace uprostřed květů, keřů a stromů dokládají, že jazyk umění a přírody, jakož i hudby je univerzální, naléhavý, mezinárodní, neohraničený a trvale udržitelný.

Věřící v Břeclavi vzpoměli svého dlouholetého duchovního správce Josefa Ondráčka. Po slavnostní mši požehnal biskup Pavel Posád pomník před kostelem.
Trvalá vzpomínka a dík. Před břeclavským kostelem stojí památník kněze Ondráčka

Pro veřejnost expozice otevřela v sobotu 7. května celodenním kulturním programem, přičemž pomyslnou třešničkou na dortu bylo vystoupení pražského skladatele současné světové hudební avantgardy Vladimíra Hirsche, který zahrál Concerto No. 3 pro integrované techniky a zvukově manipulovaná piana.

Doprovodné programy s prohlídkami, diskuzními fóry, dílnami pro děti a mládež i koncerty pak budou pokračovat po celý půl rok. Blahopřejeme umělcům z Česka k tomuto mezinárodnímu úspěchu. A vám přejeme nádherný výlet, za který bienále v Szombathely jistě stojí.