V národní soutěži je letos možné hlasovat dvěma způsoby, prostřednictvím DMS a online na www.stromroku.cz. „Cena jedné DMS je 30 Kč a při online hlasování je minimální částka, kterou můžete na strom darovat 30 Kč, lze ale zaslat i jakoukoli vyšší částku,“ vysvětluje Silvie Zeinerová Sanža, koordinátorka ankety. Všichni finalisté se navíc příští rok budou moci přihlásit do speciální grantové výzvy vypsané pouze pro ně a pro stromy, kterým byl v anketě udělen titul Strom hrdina.

Hlasy lze poslat němému strážci, kterému lidé říkají Hugo a stojí v Lednici. K mohutnému dubu letnímu se váže příběh, který svěřil jedné z místních rodaček její dědeček. Na konci 19. století si vášnivý myslivec a lednický patriot Wenzel Radkowitsch namlouval svoji budoucí ženu Mariu a podle vyprávění pak spolu ve stínu dubu počali dceru. Wenzel byl velmi vážený, na lov si jej k sobě zval dokonce kníže Jan II. z Lichtenštejna a za své služby obdržel i knížecí šavli.

O hlasy se uchází také například vyškovský jilm u gymnázia. Vzrostlý jilm je pozůstatkem parku u dnes již neexistujícího Německého domu, který se rozprostíral mezi dnešním gymnáziem a zahradou. Park zřídil vyškovský Okrašlovací spolek na počátku 20. století. Osud však k němu nebyl příznivý a v 70. letech 20. století padl za oběť čtyřproudému průtahu městem. Poslední připomínkou na něj je tento krásný jilm.
 


O vítězi rozhoduje hlavně schopnost ambasadorů stromů přesvědčit a motivovat k hlasování své okolí.  K tomu chce Nadace Partnerství přispět zapůjčením putovní výstavy finalistů, kterou bude v průběhu léta možné navštívit ve všech zapojených městech a obcích. Hlasování končí 11. října, výsledky se lidé dozví 20. října v Brně.

Celostátní anketu Strom roku pořádá Nadace Partnerství od roku 2002. Od té doby se do hlasování zapojilo více než 722 tisíc lidí a získali jsme přes 2,7 milionu korun. Tento výtěžek putoval na výsadbu a ochranu stromů. Anketa je součástí iniciativy Sázíme budoucnost, která propojuje všechny, kterým není lhostejné naše životní prostředí.


DAVID KOPECKÝ