Děkuji všem, kdo se nám při letošní Burčákové zábavě o krásný večer postarali, nejvíce samozřejmě naší krojované chase a dechové hudbě Sokolka ze Šakvic. V kulturním domě se sešlo kolem šedesáti krojovaných, za což vděčíme také "přespolákům". Dorazila chasa z Boleradic, Brumovic, Těšan, Žatčan, Krumvíře, Otnic, Rajhradu, Kašnice, Klobouk a Tuřan (snad jsem na nikoho nezapomněla). Že se všichni skvěle bavili, je určitě vidět i z fotek.

Brigta Petrášová