Když v roce 2018 členka divadelního souboru při T.J. Sokol Podivín přišla s nápadem připojit se k akci Česko zpívá koledy, měli jsme na přípravu necelý týden. Divadelníci se ochotně zapojili do přípravy. Vytiskli a roznesli plakáty, oslovili místní vinaře, pozvali k spoluúčasti ZUŠ a ZŠ. Město Podivín zapůjčilo stánky s osvětlením. Byli jsme mile překvapeni, kolik se sešlo u městského vánočního stromku koledníků. Také my jsme je překvapili svařeným vínem a teplým čajem. Vánoční koledování jsme uskutečnili i v roce 2019.

Ve Vrbici spojili zpívání koled s rozsvícením vánočního stromku a jarmarkem.
Česko zpívá koledy: Ve Vrbici rozsvítili strom a pozvali na jarmark

V letošním roce, po dvouleté nucené přestávce, jsme se na výzvu DENÍKU, ke společnému koledování opět připojili. Do přípravy se k divadelníkům zapojilo Město Podivín, Základní umělecká škola Podivín, dětský folklorní soubor Voděnka a místní vinaři. Přesně s údery kostelních hodin v 18.00 se rozezpíval téměř tři sta členný pěvecký sbor s koledami vydaných DENÍKEM. S dalšími známými koledami vystoupily děti souboru Voděnka a žáci ZUŠ - dětský pěvecký sbor Kadúbek a dechový orchestr Kosárek zahrál směs lidových koled. Krásnou sváteční atmosféru zpříjemnil horký svařák a čaj a první kousky napečeného vánočního cukroví.

Po šesté se při společném zpívání koled sešli lidé ve Velkých Pavlovicích.
Česko zpívá koledy: Velkými Pavlovicemi zněla i Vrba košatá

Mimořádně jsme udělali dobrovolnou finanční sbírku. Darovaná částka 9 149 Kč bude zaslána na adventní koncert ČT v neděli 11. prosince 2022.

Děkuji všem, kteří se na této smysluplné akci podíleli. Je dobře, když se lidé sejdou a spolu si zazpívají.

Miroslav Ustohal

vedoucí divadelního souboru při T.J. Sokol Podivín