V současné době je Velká Skalka zřícenina kláštera z 12. století. Její součástí je jeskyně, ve které žil sv. Benedikt. Ten podle pověsti zemřel mučednickou smrtí, kdy byl vhozen zbojníky do Váhu, na místě, kde nyní stojí Malá Skalka. V ní se každý rok 17. července koná pouť.

Klášter Velká Skalka byl původně benediktínský. V 17. století do něj přišli Jezuité a postavili tady nový klášter. Po zrušení Jezuitského řádu v roce 1773, kdy z něj Jezuité odešli, začala Skalka chátrat.

Zdroj: Youtube

V současné době se pracuje na obnově fresek evangelistů, které se v kostele našly pod bílou omítkou. Velká Skalka je národní kulturní památkou Slovenska a pro veřejnost je přístupná od dubna do října. Doporučujeme se předem objednat. Kontakt na průvodce najdete na webových stránkách Skalky u Trenčína.