6. října se v ulicích měst po celém Jihomoravském kraji a v části Vysočiny sbírka Koláč pro hospic, kterou pořádá Diecézní charita Brno. Od ranních hodin lidé získají informace o hospicové péči a za dobrovolný příspěvek lahodný koláč. Cílem akce je seznámit veřejnost s úlohou hospice a podpořit charitní péči o umírající. Koláček je symbolickým připomenutím laskavé péče, kterou nevyléčitelně nemocní v hospici získají. Patronkou sbírky je i v letošním roce nejlepší amatérská pekařka Petra Burianová.

Přispět do sbírky mohou lidé i na webu www.kolacprohospic.cz, kde si vyberou z deseti hospiců provozovaných Charitou. Další možností je i věnovat peníze přímo na sbírkový účet 42 00 06 59 31/ 6800. Jako odměnu na webu najdou recept na koláč od patronky Petry Burianové. „Děkujeme všem, kteří se rozhodnou přispět do tradiční akce Koláč pro hospic. Dary z této sbírky umožní Charitě zkvalitnit hospicové služby, ale také rozšířit péči o další nevyléčitelně nemocné a umírající,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Kde nás potkáte na Břeclavsku:
 Břeclav -  pěší zóna u Gymnázia, 8 - 15 hod.
 Břeclav -  na ulici J. Palacha před lékárnou Dr. Max, 8 – 15 hod.
 Břeclav -  před Městským úřadem,8 – 15 hod.
 Břeclav – Poliklinika, 8 – 12 hod.
  Břeclav – Gumotex,  10 – 15 hod.
  Mikulov – Dům zdraví, 8 – 12 hod.

Simona Císařová

Diecézní charita Brno