Letošní hody se v Týnci vydařily. Vyšel nám dobře termín, počasí nám přálo a to jsme rádi, protože ne každý rok tomu tak je. V chystání letošních hodů byly lehčí ale i složitější věci. Například ke složitějším věcem by jsme zařadili to, že bůdu stavíme ještě pořád ze dřevěných hůlek a ty nejsou zrovna lehké ( ale s tím se setkáváme každý rok ) , nebo třeba to, že nám při chystání pár dní pršelo a to nás trochu zdrželo. Naštěstí jsme vše stihli na čas.

David Vája a Petr Čech, stárci