Tajemné pohanské hradiště u Břeclavi opět ožilo, když se ve stínu loveckého zámečku usídlila tlupa pohanů. Kmenový svaz Styrke zde předvedl dávný život z dob Velké Moravy.

Návštěvníci si mohli vyzkoušet pohanský šat, vyluštit runové písmo, zhotovit si nástroj a řadu dalších zajímavostí. Ve stínu zámečku žhnula výheň Rankornovy hrnčířské a kovářské dílny, Petr Rajnocha předvedl výrobu šperků.

Původně lichtenštejnský lovecký zámeček Lány odkoupil v roce 2020 Slovák Robert Nemcsics. Součástí areálu zámečku je i čerstvě vysvěcená kaple Ducha svatého.
V oboře Soutok se lidé už i pomodlí. Kapličku u lánského saletu vysvětil biskup

Poslechněte si paleolitickou hudební kapelu:

Zdroj: Youtube

Pohanská čarodějka Ryg Mortys Stefl, předvedla rituální obřad a nabídla výklad o germánských runách. Také bylo možné navštívit novou multimediální expozici i pracoviště archeologa v interiéru zámečku Pohansko.

Závěrem celé pravěké akce své hudební umění předvedla paleolitická hudební kapela Alsteinzeitliche Knochenklangbilder. Hosté akce, které neodradilo počasí, měli určitě zajímavé zážitky.