Pojďme kráčet dál Tematickými zahradami v Lednici! Dneska zavítáme do Bílé zahrady. Základním prvkem zahrady je bílá barva, která má velký symbolický význam. Lze z ní cítit jednoduchost a nadčasovost, panenskou čistotu a naději, ctnost a harmonii… Spolu s vkusnou prostorovou kompozicí vycházející z historického principu labyrintu, nenápadně návštěvníkovi navozuje pocit prozářené radosti a klidu.

Jakub Neumann