Po více než patnácti měsících získávání financí, intenzivní dobrovolnické práce a stavebních úprav bude v neděli 20. října ve 14 hodin v Břeclavi slavnostně otevřeno komunitní centrum pro děti a rodiče Bethseda. Nachází se v prostorách dolního sálu kostela Českobratrské církve evangelické v Břeclavi. Břeclavané tak získávají nový prostor pro setkávání a hru rodičů a dětí.

Dlouhodobé úsilí členů sboru vybudovat tento prostor bylo korunováno úspěchem i díky podpoře města Břeclav. Město vítá vznik prostoru pro aktivní trávení volného času, kterých není nikdy dostatek. Farář břeclavského evangelického sboru David Najbrt upřesňuje: „Otevřením Bethsedy dáváme najevo náš zájem uvítat u nás i ty, kteří by se jinak zdráhali vstoupit. Máme zájem na tom, aby se náš kostel stal otevřeným, otvíráme své brány ještě víc než dosud a zveme všechny, kdo chtějí strávit čas v příjemném prostředí pro relax i hru," řekl.

Vybavení centra zodpovídá moderním potřebám, je atraktivní, a je proto vhodné jako místo setkávání maminek s dětmi na mateřské dovolené s možností hry dětí v bezpečném prostředí.

Jak zdůraznil Marek Szewczyk, který projekt vevangelickém sboru řídil, Bethseda bude sloužiti jako herna či místo dětských oslav, případně prostor pro konání kurzů pro malé i velké, zábavní a vzdělávací místo pro mateřské školy, základní školy či družiny. Počítá se i s možností uspořádat zde divadelní představení, koncert či výstavu. Centrum vzniklo díky finančním prostředkům Českobratrské církve evangelické, jako i podpoře sponzorů, města Břeclav, Jihomoravského kraje, Jeronýmovy jednoty a dalších domácích i zahraničních sponzorů a nevzniklo by bez dlouhodobé podpory členů sboru, celých rodin, kteří přispěli dobrovolnickou prací.

V neděli 20.října bude centrum Bethseda otevřeno od dvou do pěti hodin odpoledne.

David Najbrt