Krumvířské muzeum je pro pobyt dětí přímo stvořeno. Jeho prostory s velkým mlatem, dvorem i zahradou nabízí jak místo pro tvoření a hry, tak i pro odpočinek a dovádění.

Děti si na táboře vyráběly v duchu starých řemesel různé hračky, domeček pro hmyz, přírodní mýdla i záložky. Tkaly z vlny, pletly košíky z pedigu, tvořily s keramickou hlínou.

Při práci využívaly přírodní i odpadové materiály. Samozřejmě nechybělo ani sportování, soutěže a hry.

Žáci se svou třídní učitelkou Dagmar Urbanovou posílají velké poděkování členkám Spolku pro muzeum v Krumvíři. Za poskytnutí prostoru i spoustu materiálu pro tábor a také za dobroty, které denně dětem pekly k svačině.

Už teď se těší na podzimní prohlídku muzea a aktivity, které pro ně pracovnice muzea nepochybně připraví.

DAGMAR URBANOVÁ