Na stezce začínající u větrného mlýna, který je jednou z klobouckých dominant, bylo přichystáno patnáct stanovišť s tematickými úkoly. Malí rytíři si hned na startu ozdobili své meče a dvorní dámy čelenky, které je provázeli celou cestu. U větrného mlýna bylo umístěno příslušně zamřené stanoviště, spočívající v ručním mletí obilí mezi dvěma kameny. Děvčata na trase zaujalo tkaní koberce z květin, hádání po hmatu a čichu, hledání ztracených korálů paní Rejčky, ale i malování obrázků do její komnaty. Chlapci se utkali v lítém boji s dřevci, jízdě na koni přes překážky, střelbě z luku na cíl nebo prověřili svoji rovnováhu na lanech. V cíli, který byl u kaple svaté Barbory, byly děti pasovány na rytíře a dvorní dámy Lvem z Klobouk v brnění a jeho krásná žena Rejčka jim rozdávala dekrety o pasování a sladké odměny. Při teplém dni nemohla chybět ani výborná zmrzlina, která spolu se šťavnatým špekáčkem byla součástí výslužky pro děti.

V rámci doprovodného programu probíhaly prohlídky největších klobouckých památek jako je větrný mlýn, kaple svaté Barbory a nově zrekonstruovaného městského muzea. Velký úspěch mělo u dětí malování na obličej a malé milovníky zvířat potěšila jízda na koni a roztomilém poníkovi. Skvělou atmosféru završila hostina Lva z Klobouk, kde bylo zajištěno občerstvení pro všechny účastníky včetně táboráku.

Akce vznikla ve spolupráci s řadou sponzorů a dobrovolníků. Tímto jim děkujeme!

Věříme, že dvě stě zúčastněných dětí odcházelo se silnými zážitky a s radostí z drobných dárečků.

Eliška Šebestová