Cílem vybudování naučné stezky bylo rozvíjet v dětech pozitivní vztah k přírodě, správné hodnoty a postoje, na kterých se pak bude stavět v dalším průběhu vývoje dětí. Touhu poznávat přírodu a aktivně ji ochraňovat. Prostřednictvím naučné stezky jsme chtěli srozumitelnou formou přiblížit dětem prevenci i nápravu škod vzniklých působením lidí, hospodaření s energiemi, využívání přírodních zdrojů a péči o zdraví.

Studenti v soutěžích skvěle reprezentují svou školu.
Studenti z Hustopečí dosáhli vynikajících výsledků v celostátních soutěžích

Také jsme chtěli děti a jejich rodiče obeznámit s činností břeclavského hnutí Brontosaurus a také s tím, co jsou to přípravky Feel Eco, které už více jak rok v naší mateřské škole používáme.

Stezka bude v průběhu školního roku inovována o další a podrobnější ekologická témata.

Trasa se nachází v přízemí mateřské školy v průchozí chodbě na zahradu. Na každé tabuli jsou k dispozici úkoly, které vychází z rozmanitostí a krásy přírody a mají sloužit k předání a prohloubení potřebných informací. Každé dítě obdrželo ve své třídě komponent s pracovními listy, který byl nezbytnou součástí této stezky. Po vypracování úkolů na tabulích i pracovních listech, každé dítě obdrželo razítko a originální medaily.


Zdeňka Krutišová

ředitelka Mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765