Své tipy můžete psát na breclavsky@denik.cz. Pokud máte doma v garáži, či v komoře předměty denní potřeby po prapředcích, pošlete nám jejich fotografie. Ostatní čtenáři mohou hádat, jaké bylo jejich využití.  

Předmět pochází z lokality Hradisko u Mušova, římské vojenské pevnosti, kde ve 2. polovině 2. století n. l. působila vojska císaře Marca Aurelia během tzv. markomanských válek (166–180 n. l.). Do daného období spadá i tento předmět, který plnil víceméně dekorativní funkci v rámci výstroje římského legionáře.
Předmět je vystaven v Návštěvnickém centru Mušov – Brána do Římské říše.

Uhádnete, co to je?

Johana Malíšková
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Návštěvnické centrum Mušov - Brána do Římské říše