Ze dne na den nás bylo deset. K dnešnímu dni je nás už přes dvacet a stále se hlásí další a další dobrovolníci. Naším prvním úkolem bylo co nejdříve začít šít roušky pro naše spoluobčany.
Švadlenám jsme stříhali podle střihů látky dopředu, čímž jsme i urychlili výrobu roušek. Nakoupili jsme látky, šňůrky a půjčili šicí stroje.

Za jeden měsíc jsme rozdali všem naším občanům bezmála 2.500 roušek zdarma. Dále všem obchodům, poště, lékárně a benzínce, aby byl zajištěn provoz potřebných služeb pro naše občany. Dařilo se nám vozit roušky i do nemocnic Břeclav a Hodonín, Policii ČR, Dětskému domovu Hodonín, Poliklinice Hodonín, DPS Hodonín atd. Roušky šily a šijí švadleny z naší obce. Za měsíc ušily 4.600 ks roušek.

Podařilo se nám také zajistit desinfekci ploch a rukou pro naše seniory. Tiskly jsme letáky s informacemi jak se chovat v době koronaviru, jak zacházet s rouškami atd. Další služby, které ještě nabízíme jsou nákupy seniorům a všem potřebným lidem – těch je kolem 15 za týden, vyřizování na úřadech a vyzvedávání léků, asi 5 pochůzek za týden. Mezi Dobrovolníky je i skupinka, která zajišťuje hlídání dětí. Další nemalou skupinu tvoří studenti, kteří pomáhají s učením a s úkoly žákům naší školy.V této době máme sídlo v místní Sokolovně. Každý den v určité době rozdáváme zdarma roušky naším občanům, k vyzvednutí jsou i na úřadu městyse a v některých prodejnách naší obce.

Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem kolegům dobrovolníkům, kteří jsou s námi od začátku v naší skupině, za jejich obětavou práci pro dobrou věc a budeme jenom rádi, když s námi vydrží do konce, dokud bude potřeba. Dále děkujeme i našim spoluobčanům, kteří nám fandí a podporují nás všemožně v naší činnosti. Přejeme všem, abychom tuto nelehkou dobu přežili všichni ve zdraví.

Za skupinu Dobrovolníků

Martina Imrichová a Eva Gréeová