Covid s akcemi všeho druhu zamával po svém a otevření nového drnholeckého kulturního domu bohužel nemohlo být vzhledem k restrikcím v takové podobě, jakou by si tento krásný prostor zasloužil.

Bacil už nás neomezuje, ovšem klidné doby jsme si vskutku moc neužili. Propukl válečný konflikt na Ukrajině a veškerá pozornost se otočila směrem k pomoci lidem prchajícím před invazí. Uspořádat nějakou benefiční akci bylo proto nasnadě. A že to bude primárně dětský koncert, bylo jasné od začátku. Proč z možnosti pomoci vyřazovat ty, kterých se to dotýká stejně, jako nás dospělých, a kteří dokážou mít i na tak vážné téma vlastní názor? Setkala jsem se totiž pár negativními reakcemi a jednou z nich bylo: „Přestaňte blbnout ty děti!“. Věřte nebo ne, řada z těch malých báječných lidiček sama přišla, že chce na koncertě vystoupit.

A tak jsme spojily Janu Týmal Valouškovou a Bronislavu Šimčíkovou, které umí a ví a vznikl úžasný program. Děti ze základních škol v Drnholci a Dolních Věstonicích hrály na violoncello, housle, cimbál, na klavír dvouručně, čtyřručně, zpívaly v krojích i v „civilu“, s doprovodem či bez něj… Prostě krása střídala nádheru. Nejeden žáček vystoupil úplně poprvé. A že to před téměř 300 páry očí není žádný med! Zazpívat pro dobrou věc přijely i Darebný ženy z Velkých Pavlovic a moc jsme se těšili na Jožku Černého. O to víc, že byl čerstvý jubilant a měli jsme pro něj nachystané překvapení. Bohužel, Covid mu to na poslední chvíli nedovolil. Naštěstí Jožka Černý nezpívává sám. Celou situaci tak zachránila Lidka Malhocká a byla opravdu úžasná. Večerem provedla 2. vicemiss ČR Sára Horáková.

Plný sál kulturního domu dával jasně najevo, že jsou naše srdce dobrá, pomáhat prostě chceme a umíme. A tím, že byl stejně plný sál i po necelých dvou hodinách programu, byl úspěch dokonán. Dobrovolné vstupné a prodej obrázků vyneslo neuvěřitelných 62 000 korun. Za vybrané penízky se bude nakupovat vše potřebné pro konkrétní rodiny, které bydlí v Drnholci a okolí.

Děkuji opravdu úplně všem, kteří makali na této krásné akci bez nároku na jakoukoli finanční odměnu, pomáhali s její přípravou i hladkým průběhem. A hlavně té hordě diváků. Všichni přišli s čistým úmyslem pomoci, s jasným postojem k současné situaci a odměnou jim buď krásný zážitek a pozitivní energie, které, zdá se, nyní potřebujeme mnohem víc, než kdykoli předtím.

Dagmar Peřinová