Dřevěný vyřezávaný předmět byl do etnografické sbírky Městského muzea a galerie Břeclav darován poměrně nedávno. Následně byl zrestaurován, aby mohl sloužit příštím generacím, jakožto hmotný důkaz dnes již zaniklé výrobní techniky, která postupně upadala v průběhu 19. století. Prozradíme vám, že se jednalo hlavně o ženskou pracovní činnost. Předmět svou funkcí plnil jednu část celého výrobního procesu. Výstupek spodní strany hřebene se postavil do dřevěného trámu, u něhož většinou stály dvě ženy naproti sobě. Pokud stále netušíte, jakou činnost tyto ženy prováděly, napoví vám Božena Němcová, která tuto prastarou výrobní techniku popsala ve své autorské úpravě pohádky Perníková chaloupka.

Podaří se vám dnes uhádnout název a funkci této řemeslné pomůcky? Můžete si také tipnout, kterou kulturní plodinu předmět kultivoval a co bylo výsledným produktem celého procesu.

Ludmila Janásová
Městské muzeum a galerie Břeclav