Představení Cirkus Faust vychází ze starého příběhu doktora Johanna Georga Fausta, což byl potulný alchymista, astrolog a kouzelník, žijící v 16.století v Německu. V tomto zpracování, na pozadí divadelního prostředí, opět předkládá divákům otázky, co vše člověk udělá pro peníze a slávu.  V maringotce vezený Cirkus Faust propojuje prvky činohry, cirkusu i loutkového divadla, včetně živé hudby. Představení je určené jak pro celou rodinu, nutno vzit potaz to, že 
obří čert možná vystraší i dospělého :) Zábava to ovšem byla převeliká i lidu přišla hojnost.
Kdo je Divadlo Budenebude kůň?Studenti pražské DAMU a bratislavské VŠMU a cílem přivážet divadlo do kulturně nevytížených míst. Kočují s maringotkou taženou koňmi, či na valníku, z obce do obce a uvádí výše zmíněné představení.

Miloš Rufer, jr.