Besedu zahájila odbornou přednáškou o využití rentgenových paprsků v lékařství a o těžbě a zkoumání jáchymovské uranové rudy (smolince). Pokračovala informacemi zaměřenými na štěpení uranu 235 a využití energie vznikající během procesu štěpení nejprve při výrobě výbušnin (např. v projektu Manhattan) a následně při budování jaderných elektráren v 50. letech 20. stol.

To odstartoval známý slavnostní projev Atomy pro mír, který přednesl americký prezident D. D. Eisenhower v OSN roku 1953. Svoji přednášku uzavřela informacemi vztahujícími se k současným jaderným elektrárnám ve světě i u nás: hovořila o jejich procentuálním zastoupení při výrobě el. energie, o způsobech zabezpečení i o budoucnosti kombinace využití jaderné energie a alternativních zdrojů.

Jako v Japonsku. Nádherně rozkvetlé mandloně barví do růžova jižní Moravu
Jako v Japonsku. Nádherně rozkvetlé mandloně barví do růžova jižní Moravu

V samotném závěru reagovala na dotazy studentů, kteří se zajímali např. o atomové elektrárny ve Francii, proč jsou uzavřené německé, jak to bude v naší zemi s uložišti jaderného odpadu a jak ona sama vidí budoucnost výroby el. energie na principu fúze.