V průběhu letošního roku si Gymnázium T. G. Masaryka v Hustopečích připomíná 100 let od založení. Oslavy vyvrcholily setkáním absolventů a bývalých i současných učitelů v sobotu 12. října v jednáct hodin v budově školy. Studium na této škole, kterou doposud absolvovalo 4 245 studentů, je již pro mnohé rodinnou tradicí.

Program byl zahájen úvodním slovem pana ředitele Mgr. Radima Šebesty, který provedl přítomné historií. Následovala derniéra výstavy obrazů absolventa školy Antonína Vojtka za hudebního doprovodu a zvuku fanfár, které pro tuto příležitost složil hudební skladatel J. Šimíček.

Přes 200 účastníků si poté vyslechlo ukázky ze vzkazů do budoucnosti, které připravili pro tuto příležitost stávající studenti. Velmi často se objevoval vzkaz, resp. prosba o ochranu životního prostředí a planety Země. Nechyběly samozřejmě typicky studentské vzkazy: Učte se jazyky! Užívejte si života! Výčet byl uzavřen citací ze vzkazu třídy 3.A: "Nehledejte smysl života ve slávě a bohatství, protože bohatství není v peněžence, ale v mysli a duši! Važte si svého času! Neplýtvejte ho zbytečnostmi, protože není nekonečný… Přejeme Vám (budoucím generacím), abyste žili v míru, bezpečí a měli právo volby!“ Tyto vzkazy byly slavnostně zapečetěny a budou uloženy do pevné schránky v budově školy a otevřeny za dalších 25 let.

V průběhu setkání si přítomní prohlédli výstavu mapující stoletou historii, pobavili se u fotokopií svých maturitních tabel a navštívili také výstavu věnovanou současnosti. Zde škola prezentovala úspěchy studentů v odborných okresních a vyšších soutěžích, každodenní výuku i aktivity nad její rámec – exkurze, projekty, školní parlament atd. Zájemci z řad absolventů měli možnost podělit se o svůj životní příběh a napsat ho do Knihy osudů. Ta bude uložena pro další generace.

V půl jedné se absolventi i učitelé přesunuli před školu na Dukelské náměstí, kde proběhlo společné focení podle maturitních ročníků.

Do půl páté probíhala přátelská společná setkání a atmosféru zpříjemňovala cimbálová muzika, případně francouzští studenti, kteří právě byli ve škole v rámci mezinárodního projektu Erasmus+. V průběhu dne někteří návštěvníci využili možnost podívat se do místního Městského muzea a galerie, na Městský úřad i všechny hustopečské farnosti – všechny tyto instituce byly pro ně po celý den otevřené. V 16. 30 se všichni ze školy přesunuli do katolického kostela sv. Václava s sv. Anežky České.

V pět hodin byl zahájen slavnostní koncert. V jeho úvodu paní Kateřina Rybáková z evangelikcé farnosti připomněla zakladatele - evangelického faráře Vlastimila Svatopluka Jurena, který 14. října 1919 hustopečské Gymnázium založil. Historií opět provedl ředitel Gymnázia pan Radim Šebesta. Program vyvrcholil koncertem operního zpěváka Zděňka Plecha (sólisty opery ND v Praze), Pavla Březíka (sóloviolisty zlínské  Filharmonie Bohuslava  Martinů) a doc. J. Krále na varhany.  

Jejich vystoupení vyvrcholilo nádhernou skladbou Ciaccona od J. S. Bacha v provedení pana Březíka a Biblických písní od A. Dvořáka v podání pana Plecha za doprovodu pana Krále. Koncert se nesl v atmosféře noblesy, pokory a úcty ke stoleté historii Gymnmázia v Hustopečích.

V neděli 13. října proběhly poslední části oslav. V deset hodin se zájemci o komentovanou prohlídku městem sešli u Městského muzea a vydali se na společnou procházku s průvodcem. Ve dvě hodiny byla na zdi evangelického kostela slavnostně odhalena pamětní deska zakladatele gymnázia, výše zmíněného evangelického faráře pana V. S. Jurena. Jeho život v širších celospolečenských a historických souvislostech představila za místní evangelickou farnost opět paní Rybáriková a historií města provedla přítomné paní starostka, absolventka a bývalá učitelka na Gymnáziu T. G. M., paní Hana Potměšilová.

Pan ředitel školy se naposledy opět lehce dotkl historie školy a následovala přednáška o významu slova v Bibli, kterou si připravil Fridrich z Křesťanského centra Apoštolské církve. Celé oslavy byly ukončeny hudebním vystoupením současných studentů. V jejich podání pod taktovkou učitelky hudební výchovy paní Margity Křížové zaznělo deset skladeb, které vyvrcholily famózním provedením písní Za 100 let (v originále nazpívanou sestavou L. Bílá, M. Ztracený, T. Klus, M. Žbirka, atd.) a skladbou Adiemus Karla Jenkinse. Do hudebního vystoupení kapely se zapojili bývalí učitelé a absolventi a historie a současnost se tak protkly.

Oslavy 100 LET GYMNÁZIA V HUSTPOPEČÍCH trvaly už od čtvrtka, kdy v rámci Burčákových slavností pořádaných městem vystoupila na náměstí v podvečerních hodinách školní taneční skupina Danceversity a školní kapela.

Děkujeme představitelům Městského úřadu Hustopeče, Městského muzea a galerie Hustopeče, Římskokatolické farnosti Hustopeče u Brna, Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Hustopečích a Křesťanského centra Apoštolské církve za jejich spolupráci, podporu a zapojení se do oslav.

Za realizační tým oslav
Dagmar Langarová