Obě mezinárodní skupiny žáků spojoval tanec, umění a zájem o poznávání nových kultur a také hlavně zdravý životní styl, zdravá výživa a předcházení nemocem poruchy životosprávy jako je anorexie, bulimie a další nemoci související s nesprávným životním stylem a nesprávnou životosprávou.

Tentokrát se všichni zaměřili i na přírodovědnou oblast, a to biologii, kde byla stanovena dvě zajímavá témata: Voda kolem nás i v nás a Pojďme si spolu hrát, bavit se a smát - zážitkové pohybové hry. Témata byla rozvíjena v duchu právě zdravého životního stylu, zdravého stravování, využívání vody jako rekreačního prostředku (Aveiro je přímořským letoviskem), ale i vody jako zdroje nezbytného k lidskému životu.

Portugalci byli na návštěvu velice dobře připraveni, měli přesný program, který všichni absolvovali. Šlo o podrobné poznání školy, všichni účastníci byli rozděleni do skupin a stali se platnými členy vyučovacích hodin angličtiny na nižším i vyšším stupni. Krásným završením projektu byla škola surfování s lektory surfařské školy na pobřeží Atlantského oceánu, které si pro nás Portugalci naplánovali. Také doprava byla pohodová, na projekt jel nový patrový autobus společnosti Autokarem.cz a oba řidiči byli velice dobře připraveni na trasu cesty i služby, které v rámci možností poskytovali. A proto se zdravý životní styl na zpáteční cestě porušil, protože se nedalo odolat nabízeným párkům s hořčicí a kečupem, jejichž vůně se linula po celém autobusu.

I bezpečnostní přestávky ve francouzském městě Perigueux a zpátky v Lyonu byly pohodové. V prvním jmenovaném středisku všichni měli dokonce možnost se zúčastnit republikového festivalu domácích zvířat, na zpáteční cestě jsme navštívili nádherný park a ZOO v Lyonu. Také byla domluvena s Portugalci další spolupráce, tak nezbývá než se těšit, že se všichni zase brzy setkají.

Projekt Do světa byl podporován grantem Jihomoravského kraje. Vycházel z Koncepce podpory mládeže na období 2014–20. Byl zaměřen na spolupráci žáků a studentů Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče a portugalské školy Agrupamento de Escolas de Eixo z Portugalska z projektu Comenius 2012-2014 a následně i z projektu Do světa z roku 2017. Měl ale jiné téma a jeho název byl : ,,Role zdravého životního stylu v životě mladého člověka".

VĚRA KOMOŇOVÁ