V průběhu pondělní besedy studenti adresovali své dotazy panu hejtmanu Grolichovi. Dozvěděli se tak, které konkrétní instituce v jejich městě spadají do gesce jeho úřadu (nemocnice, školství, doprava a soc. služby). Studentské dotazy byly i velmi osobní – žáci se zajímali, jaká byla profesní cesta pana hejtmana do stávající pozice, co vystudoval, jaký je jeho denní program. Ptali se také, jak pracuje s rozporem mezi rolí politika a jeho původním koníčkem - stand up bavičem. Dotazy uzavíraly otázky směřující na stav konkrétních ekologických projektů a studií v kraji. Na tuto besedu přijali pozvání i žáci z místních škol: zúčastnili se zástupci ZŠ Komenského Hustopeče a ze Střední školy polytechnické v Hustopečích.

Rodačka z Pavlovic přibližuje na sítích každodenní život v Evropském parlamentu
Rodačka z Pavlovic přibližuje na sítích každodenní život v Evropském parlamentu

Další den se konalo setkání s národním protidrogovým koordinátorem. Pan Vobořil nejprve seznámil studenty s činností jeho úřadu, jeho profesním postupem a následně odpovídal na dotazy. V průběhu celého setkání opakovaně zdůrazňoval roli prevence, vzájemnou pomoc kolektivu ohroženému kamarádovi a velké nebezpečí závislosti na alkoholu, cigaretách, kofeinu a lécích. Podělil se se žáky i o osobní zkušenosti z cest např. do Afghánistánu a Švýcarska. Na závěr porovnal legislativu naši s portugalskou a švýcarskou a jaké dopady mají na stav drogové problematiky v zemích. Zajímavé setkání uzavíraly informace např. o aktuálním velkém nebezpečí dovozu syntetických návykových látek do Evropy z Indie, Číny a Severní Korey.

Atletický pohár v Břeclavi ovládli třebíčské gymnazistky a olomoučtí strojaři
Atletický pohár v Břeclavi ovládli třebíčské gymnazistky a olomoučtí strojaři

Gymnázium T. G. Masaryka je menší regionální gymnázium se všeobecným studijním zaměřením. Pro studenty osmiletého a čtyřletého studia nabízí kromě standardní výuky i mnoho dalších aktivit, např. zapojení do mezinárodních projektů, výjezdy do zahraničí, oborové exkurze na zajímavá místa, mezipředmětové projekty, sportovní kurzy, návštěvy divadel, zapojení do mnoha soutěží, autorské divadlo, atd. A v poslední době se snaží zprostředkovat zajímavá setkání studentům přímo ve škole - např. minulý školní rok za studenty přijel Václav Moravec a celé dopoledne s nimi besedoval o roli médií v dnešním světě. A další setkání se zajímavými osobnostmi jsou dojednaná a připravují se. I malé regionální gymnázium může nabízet více, než se očekává.