K tanci a poslechu během zábavy zahrála dechová hudba Legruti, která svým vystoupením všechny přítomné ohromila. Druhý den, v neděli, navštívila malebnou vesnici na úpatí Pavlovských kopců naše čtenářka Miroslava Jakubčíková. Zde si jí líbila hlavně závěrečná tečka v podobě cimbálové muziky Lašar z Velkých Pavlovic a mužáci z Březí. 

Zdroj: Miroslava Jakubčíková