Tón programu letošní přehlídky udávali kapelníci a skladatelé, kteří byli po sedm století spjati s jižní Moravou. Mezi interprety patřili například houslistka Cosima Soulez Larivière a klavírista Miroslav Sekera, harfenistka Kateřina Englichová, sopranistka Marie Fajtová a houslista Ivan Ženatý, sopranistka Patricie Janečková a barokní orchestr Collegium Marianum, Edita Keglerová a Monika Knoblochová s kompletním dílem pro dvě cembala, violoncellista Emil Rovner či klavírista Lukáš Vondráček v doprovodu orchestru PKF – Prague Philharmonia pod taktovkou Vojtěcha Spurného.

Slavnostní zahájení festivalu proběhlo v Jízdárně zámku Lednice a vévodila mu sympatická dvojice hudebníků francouzsko-holandská houslistka Cosima Soulez Larivière a přední český klavírista Miroslav Sekera. Setkání příznivců hudby podpořila i návštěva velvyslankyně Lichtenštejsnkého knížectví princezna Maria Pia Kothbauer a princ Wolfgang z Lichtenštejna s chotí. Z dalších významných hostí podpořili koncert velvyslankyně ČR v Rakousku paní Ivana Červenková, velvyslankyně Kanady v Rakousku paní Fredericka Gregory a zástupci Česko-lichtenštejnské společnosti. Všechny zúčastněné přivítal a festivalu popřál mnoho zdaru starosta obce Lednice pan Libor Kabát. 

Spojení pečlivě vybrané hudby, uhrančivé architektury a doprovodného programu přineslo návštěvníkům mnoho neopakovatelných uměleckých zážitků. Koncerty LVHF jsou spojením předních hudebních interpretů a promyšlené dramaturgie inspirované kulturní historií Lednicko-valtického areálu a přispívají k setkávání obyvatel České republiky, Rakouska a Slovenska. Všechny koncerty byly plně obsazeny, festival na koncertech přivítal celkem 2224 platících a neplatících hostů včetně dětí. Mezi ty nejvýznamnější se řadí starostové LVA, exministři kultury Daniel Herman a Antonín Staněk, zástupci Jihomoravského kraje, senátor pro břeclavský obvod pan Rostislav Koštial či členové Rakousko-lichtenštejnské společnosti.

Počínaje letošním ročníkem se k řádným koncertům připojily i další doprovodné akce. Přednáška o Janu II. Lichtenštejnovi - přezdívaném Dobrotivý - z úst historika Daniela Lyčky se konala 5. října ve vinařství Obelisk jako doprovodný program 4. festivalového koncertu. S životem a významným odkazem skladatele Nicolause Zangia, který strávil několik let ve službách Karla z Lichtenštejna, seznámil návštěvníky muzikolog a historik Vladimír Maňas. Přednáška proběhla 6. října jako „ouvertura“ ke koncertu sestavenému z děl Zangia a dalších italských raně barokních skladatelů v podání souborů Cappella Mariana a Capella Ornamentata. Výstava obrazů s tématikou fauny Lednicko-valtického areálu pražského malíře Milana Maršálka se konala při příležitosti
2. koncertu v salonku saletu Rendez-vous v neděli 29. září.

Tradiční koncerty pro žáky ZŠ se uskutečnily jízdárnách zámku Valtice a Lednice, koncerty zhlédlo celkem 390 žáků základních škol z Valtic, Lednice a Mikulova. Na představení přijela také skupinka mladých zájemců o žesťové nástroje ze ZUŠ Podivín a poprvé žáci Volkschule Bernhardsthal. LVHF poskytl mladým rakouským posluchačům simultánní překlad průvodního slova. V programu vystoupilo žesťové kvinteto Moravia Brass Bandu, které spolu s poutavým výkladem herce Petra Šmiřáka předneslo vážnou i zábavnou hudbu aranžovanou pro žesťové nástroje.

Na koncert pořádaný v rakouském Wilfersdorfu v loňském roce navázal letošní 4. koncert s podtitulem Pocta Janu II. Lichtenštejnovi. Koncert se konal v novogotickém kostele sv. Bartoloměje v příhraniční obci Katzelsdorf ve spolupráci s obcí Berhnarsthal. Starostka obce festival podpořila a propagací projektu na rakouské straně přivedla LVHF nové posluchače z řad rakouských občanů příhraničního regionu Wienviertel.

V dramaturgii „lichtenštejnského“ ročníku zazněla díla od známých i téměř neznámých skladatelů. Výjimkou nebyly ani tzv. novodobé premiéry skladeb, které byly kvůli letošní dramaturgii vytaženy z hlubin hudebních archivů. Z méně známých, avšak na rod Lichtenštejnů napojených jmen můžeme kupříkladu jmenovat raně barokního skladatele Nicolause Zangia, dále Georga Orschlera, Melchiora Pichlera, od něhož zazněla nově objevená triová sonáta, či Josepha Rheinbergera. K dalším zajímavým počinům letošní dramaturgie patří dosud neznámá Sinfonia in D významného valtického rodáka Johannese Matthiase Spergera. Avšak nebyly uváděny pouze skladby neznámých autorů, ale zazněla i známá jména: kupříkladu Haydnovo Salve Regina, které je spojeno s řádem Milosrdných bratří ve Valticích, v jejichž archivu byla skladba uložena.

Každý z příchozích diváků obdržel programovou brožurku doplněnou o žibotopisy umělců, všech uměleckých těles a s nahlédnutím do historie jednotlivých objektů, kde se koncerty konaly. V závěru brožury byla umístěna fotoreportáž dokumentující atmosféru v Lichtenštejnském městském paláci ve Vídni při Mimořádném koncertu konaném v červnu 2019 při příležitosti 300. výročí založení Lichtenštejnského knížectví. Večer se konal ve spolupráci s Nadací knížete z Lichtenštejna a zúčastnili se ho zástupci knížecího rodu v čele s vládnoucím panovníkem Hansem Adamem II., diplomatické představitelky Lichtenštejnska i České republiky, velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví v Rakousku a Česku, J. J. Marie Pia Kothbauerová a velvyslankyně České republiky ve Vídni, paní Ivana Červenková.

Závěrečný Gala koncert se konal 12. října 2019 v Jízdárně Státního zámku Valtice. Árie W. A. Mozarta a G. Rossiniho suverénně představila mladá mezzosopranistka Alexandra Yangel. Druhá půle večera patřila českému klavíristovi světového významu Lukáši Vondráčkovi, který v doprovodu PKF –Prague Philharmonia pod taktovkou Vojtěcha Spurného interpretoval Beethovenův 5. klavírní koncert zvaný „Císařský“ a v zaplněném sálu tak důstojně zakončil 4. ročník LVHF.

Vybranými koncerty provedli známý hudební moderátor Jiří Vejvoda a herec Ondřej Kepka.

Zahájení festivalového dění předcházelo vysílání Dobrého rána z Lednice v produkci České televize, hlavního mediálního partnera festivalu. Ve vysílání živě vystoupili protagonisté úvodního koncertu houslistka Cosima Soulez Larivière a klavírista Miroslav Sekera. O programu promluvili organizátoři LVHF a o zámcích Lednice a Valtice pohovořili kasteláni obou zámků Ivana Holásková a Richard Svoboda.

Festival po dobu svého trvání „žil“ také na sociálních sítích. Stránka FB profilu LVHF po letošním ročníku čítá přes 1300 fanoušků.

Jiří Partyka
Dramaturg a umělecký ředitel LVHF