V sobotu 5. prosince prošel ulicemi města Hustopeče svatý Mikuláš. Bezpečnostní opatření nedovolila uspořádat tradiční Mikulášskou besídku uvnitř nové budovy Centra volného času v Hustopečích na Pavučině, ani návštěvy v domácnostech, a tak rozdával radost alespoň na dálku. Předem stanovenou trasou, dlouhou něco mále přes 10 km, prošel svatý Mikuláš se svou početnou družinou téměř všemi ulicemi ve městě. Děti nadšeně mávaly, poslušně zdravily nebo předříkávaly naučené texty básniček a písniček, některé se před čerty za okny krčily a doufaly, že je čerti nechají letos na pokoji. Svatý Mikuláš, andělé i čerti měli radost, že mohli alespoň tímto způsobem zprostředkovat toto netradiční vzdálené setkání. Podle našich informací, se všechny děti do rána dočkaly štědré nadílky.

Petr Fridrich

ředitel Cetra volného času Hustopeče