Přípravy v ten den započaly už v odpoledních hodinách – studenti přenesli veškeré rekvizity na svá místa, dolaďovaly se poslední detaily. Jak se více a více zaplňovala sedadla hlediště, bylo čím dál jasnější, že laťka je nastavena velmi vysoko.

Obě představení uvedla stručným proslovem samotná Margita Křížová, jež upozornila i na charitativní stránku celé akce – dobrovolné vstupné směřovalo na vybavení terapeutického centra Radost v Hustopečích nově zřízeného Diakonií Betlém. Poté následovala samotná hra, která se i přes prvotní smíšené pocity a nejistotu vždy zdařila a byla odměněna vlnou potlesku nadšeného obecenstva. Účinkující nezaskočily ani nečekané události, které se během hry udály a s nimiž se úspěšně vypořádali.

Tradiční vinařská akce Ze sklepa do sklepa oživila Bílovice. Konal se 17. ročník
Tradiční vinařská akce Ze sklepa do sklepa oživila Bílovice. Konal se 17. ročník

Tato hra se stala odrazovým můstkem pro nově založený spolek NEOCHOTNÍKŮ, založený a vedený bývalými absolventy (hercem Adamem Šperkou, hudebníkem Miroslavem Brúčkem – autorem hudebního doprovodu představení a zvukařem Bc. Jakubem Hytychem) ve spolupráci s paní učitelkou Křížovou. Toto uskupení má za cíl sbližovat umělecky nadané studenty i absolventy hustopečského Gymnázia T. G. Masaryka, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a realizaci obdobných dramatických projektů, jako je tento.

Burák factor revue (směs studentského textu, originální hudby, taneční choreografie, hereckých výkonů a zpěvu) dostala od diváků kladné ohlasy a navazující reprízy se už připravují.