Parlament Gymnázia T. G. Masaryka zorganizoval ihned po vypuknutí ukrajinského konfliktu  v pátek 25. února 2022 finanční sbírku na pomoc obětem této války.  Za týden 4. března předaly studentky Amálie Ježorková a Julie Stančišová v přítomnosti pana ředitele Radima Šebesty a paní starostky města Hustopečí Hany Potměšilové vybranou částku 17.800,-Kč  dvěma rodinám z Ukrajiny, které našly dočasný domov a pomoc v Hustopečích. K dokreslení současné smutné situace doplním, že ženy dovezl můj manžel, který měl přivézt jinou skupinu, se kterou jsme bohužel v uplynulých dnech ztratili jakýkoliv kontakt a na smluvené místo nepřijela. Proto nabídl pomoc, alespoň těmto ženám, které zůstaly osamělé na přechodu a neměly kam jít. Nyní už jsou v bezpečí v Hustopečích.

Dagmar Langarová