Gymnáziun T. G. Masaryka Hustopeče má  už od roku 2007 dlouholeté zkušenosti se zapojením do evropskými projektů ( Comenius, eTwinning, Erasmus+) a získalo několik evropských ocenění Quality Label a Pečeť kvality od národní agentury DZS. Spolupracujeme s mnoha evropskými školami například v Itálii ( Colle Val d´Elsa -Toskánsko), Francii (Tarbes), Řecku (Athény), Polsku ( Miezdna a Tychy), se kterými jsme navázali přátelství a již několikrát jsme se setkali se studenty a učiteli uvedených škol i díky dotaci Jihomoravského kraje „Do světa!“, která podporuje zahraniční mobilitu studentů a učitelů.

Posledním projektem, který jsme úspěšně dokončili, byl projekt Erasmus+KA2 (2019-2021) „Let´s take a CLIL together“ (Dělejme společně CLIL,CLIL je metoda propojující výuku cízího jazyka a odborného předmětu, pozn. red. ), jehož cílem bylo využití anglického jazyka ve výuce přírodních věd. Partnerskou školou v dvouletém projektu byla francouzská škola LEGTA Roullion (Le Mans), uskutečnily se čtyři výměnné pobyty, kterých se zúčastnilo pětaosmdesát studentů a deset učitelů z obou škol.

Hustopečští gymnazisté s pomocí projektu Erasmus vyrazili poznávat Francii.
Po dvou letech za přáteli. Hustopečští gymnazisté vyrazili do Francie

Spolupráce s partnerskou školou pokračuje i po skončení uvedeného projektu a tématem pro diskusi studentů obou škol je Evropský rok mládeže, který je vyhlášený na rok 2022 a který chce zdůraznit důležitou roli evropské mládeže při utváření budoucnosti Evropy. Studenti a učitelé obou škol spolu diskutují  mimo jiné i online v prostředí ZOOM a whatsapp během výuky anglického a francouzského jazyka a přírodních věd.

Dalším aspektem spolupráce a výuky o EU je francouzské předsednictví, jehož mottem je „Obnova, síla a pocit sounáležitosti“. Česká republika vystřídá od července Francii v předsednictví a bude pokračovat v řešení uvedených problémů, což je pro naše studenty velkou výzvou, aby porovnali úspěchy obou předsednictví. Plánujeme setkání našich studentů v Evropském parlamentu ve Štrasburku s europoslancem panem Janem Zahradilem a účast na zasedání EP , které bude velkou odměnou pro studenty, kteří se aktivně zapojili do projektu.

Gymnazisté oslavili 100 let školy
Hustopečští gymnazisté oslavili sto let školy. Propojili historii se současností

Dalším cílem našeho projektu bude návštěva partnerské školy v Roullionu (Le Mans), setkání se studenty a učiteli a společné aktivity. Součástí setkání ve škole bude i přípravná schůzka pracovních týmů obou škol k realizaci individuálních výměnných pobytů studentů v rámci projektu Erasmus+ v období 2022-2027. Projekt „Společně pro budoucnost Evropy“, který získal i dotaci ve výši 200 tisíc Kč z dotačního programu Jihomoravského kraje Do světa!2022 se uskuteční druhý týden v září za účasti pětačtyřiceti studentů a pěti pedagogů.

Jarmila Čeperová
Gymnázium T.G.Masaryka, Hustopeče