Soutěžilo 12 týmů z Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a kraje Vysočina. Soutěž se skládala ze dvou částí, vědomostního testu a vlastní prezentace zadaného úkolu, který hodnotila odborná komise. Žáci měli za úkol kreativně zpracovat téma „Jak byste se chtěli učit o financích u vás ve škole“. Naši žáci mají zájem o zařazení finanční gramotnosti do výuky. Jedním nápadem, který prezentovali, bylo založení osobního účtu žáka s fiktivní měnou a ziskem podle studijních výsledků. Tyto smyšlené peníze by se žáci učili spravovat a investovat. Na konci roku by byli odměněni nejaktivnější žáci. Ve školním vzdělávacím programu gymnázií výuka finanční gramotnosti není samostatný předmět, ale snažíme se zařadit toto téma do mezipředmětové výuky, například s polytechnickou výchovou a kariérní výchovou.

Krajské kolo bylo součástí celosvětové kampaně Global Money Week (22.3.-28.3.), který byl zakončen odbornou konferencí 31.3. za účastí ministryně financí Aleny Schillerové a všech bankovních institucí, které podporují výuku finanční gramotnosti. Národním koordinátorem je Ministerstvo financí České republiky a hlavními národními organizátory této iniciativy je yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Letošní téma bylo „Take care of yourself, take care of your money“(Postarej se o sebe, postarej se o své peníze). Hlavní myšlenkou je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám. Celostátní kolo se bude konat 21.4.2021. Bohužel opět online místo osobního setkání v budově ČNB v Praze. Během finále budou žáci řešit nejen vědomostní test, ale i otázky z praktického života, které jim nastíní komise v krátkém videu. Součástí programu je i debata s pozvanými hosty z Ministerstva financí, České národní banky a České spořitelny. 

Týmu kvarty děkujeme za skvělou reprezentaci školy v krajském kole a přejeme hodně úspěchů v celostátním finále. 

Jarmila Čeperová

Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče