O Sběrné službě kusových zásilek ČSAD se toho dnes již moc neví. V některých závodech ČSAD sice stále funguje, bohužel ale nevím přesně kde, proto bych chtěl připomenout její historii.

Pamatuji si například něco z překladiště ČSAD Břeclav. V roce 1933 došlo ke sloučení silniční dopravy státních pošt s autobusovou dopravou ČSD. V roce 1934 měly ČSD 636 autobusů, které zajišťovaly dopravu na 268 linkách. Stav nákladních vozidel byl nižší - asi 206 nákladních automobilů s dvaceti přívěsy pro přepravu drobných kusových zásilek. Tato přeprava prošla dá se říct téměř revolučními změnami. V roce 1955 byla zavedena okrsková přeprava. ČSAD při ní přepravovala automobily a kusové zásilky mezi 144 stanicemi. V Břeclavi to byly dvě Pragy RN.

Dopravní systém se upravoval v lepší organizaci v dělbě práce mezi silniční a železniční dopravou. ČSAD si v tehdejším Československu vytvořilo vlastní systém "Sběrné služby kusových zásilek", který zajišťoval přepravu "z domu do domu" po celém území ČSSR. 1. ledna 1979 byly zrušeny předchozí dva systémy ČSD a ČSAD a na základě usnesení vlády byl vytvořen jednotný systém označený jako "Sběrná služba ČSAD", který zahrnul i vagonovou a silniční dopravu.

5. ročník Trabantem za vínem 2023
Trabanty na jednom místě. Lidé se kochali nablýskanými legendami

V ČSAD Břeclav byly překladiště dvě. V "garážích", kde se obsluhovaly i nákladní linky, které přepravovaly zásilky po celé tehdejším ČSSR. Na nádraží ČD bylo druhé překladiště, v podstatě odloučené pracoviště, kde pracovalo šest skladníků a dispečer, kteří zajišťovali nakládku a vykládku vagonů a silničních vozidel. Celý systém Sběrné služby byl v podstatě jednoduchý. V celém Československu byly vzájemně propojené překladiště v závodech ČSAD, mezi kterými jezdily nákladní linky a návěsová trakce. Na překladišti se zásilky přeložily na rozvozové automobily, které je rozvezly příjemcům a současně svezly i další zásilky. Na rozvozu a svozu jezdily "klasické" nákladní automobily, valník s plachtou a postupně se přidaly i speciální automobily s nástavbou, díky které mohly skládat a nakládat třeba přepravní skříně.

Těmto nákladním automobilům se lidově říkalo "šibenice". Také na "kusovce" jezdil i Trambus s hydraulickou rukou, se kterou si mohl sám naložit nebo složit břemeno o váze 3000 kg. Nemusíte se mnou souhlasit, ale podle mého názoru Sběrná služba kusových zásilek ČSAD byla podle mého názoru plně funkční systém přepravy, který by ještě dnes byl platným článkem dopravy. Jen by se musel trochu zmodernizovat.