Spbotní program Břeclavských Vánoc patřil zejména národopisným souborů. Vystoupil dětský soubor Charvatčánek, dětský folklorní soubor Koňárci a Slovácký krúžok Koňaré. Jarmark v sadech 28. října bude otevřený ještě od pondělí do čtvrtka, vystupovat budou zejména školy a školy se svými vánočními pořady.