Z Velkých Bílovic na Hradištěk je další tip, který lze spojit například s Mandloňovou stezkou u Hustopečí u Brna do jednoho výletu. Jdete kolem vinic a vinařské slepice na vrch Hradištěk, kde stojí velmi fotogenická kaple svatých Cyrila, Metoděje, Václava a Urbana, tedy patronů Moravy, patrona českých zemí a patrona vinařů. ( I když i sv. Václav za něj bývá považován, stejně jako patronem pivovarnictví, když údajně zakládal vinice i chmelnice ). Odsud jsou nádherné výhledy a též Zimarky, stráně, na nichž rostou vzácné rostliny na čele s katránem tatarským.

Jiří Pernica