Ve výuce mnoha předmětů, např. matematiky, fyziky, chemie, biologie, ve společenských vědách a v jazycích se osvědčilo využit prostředí Google Classroom. To umožňuje přehledně a termínovaně zadávat úkoly s přesnými pokyny, odevzdanou práci korigovat, vkládat videa, využívat poslechová cvičení, kvízy a doplňkové materiály tak, aby vlastní průběh jednotlivých výukových bloků byl co možná nejpestřejší a pro žáky zajímavý. Při videokonferencích v tomto systému se píši testy ze sdílené obrazovky. To umožňuje učiteli sledovat žáky během testu, aby co nejméně opisovali. Potom test musí žáci ofotit a poslat do určitého času zpět přes Google Classroom.

Zajímavou zkušenost s tímto prostředím mají např. žáci septimy. Jednou ýdně se scházeli při výuce matematiky u obrazovek počítačů a na každou videokonferenci student Tomáš Pleyer nachystal jiné pozadí – jednou se všichni ocitli na horách mezi lyžaři, následně na hodech, u pyramid, či na dovolené u moře. A tomu také přizpůsobil svoji úpravu – před kamerou byl převlečen za piráta, stárka na hodech, nebo psal on-line test pod vodou jako potápěč v plné výzbroji, tzn. s potápěčskými brýlemi. Podobně si zpestřovaly výuku matematiky s paní učitelkou Lenkou Maděřičovou například i kvarta a kvinta. Výhodou tohoto prostředí je neustálá zpětná vazba se studenty prostřednictvím soukromých komentářů s jednotlivými studenty i sdílení informací s celými skupinami o průběhu samostudia.

Dagmar Langarová