Již pátým rokem u nás funguje Univerzita třetího věku. Začátkem března měli možnost navštívit lekci i ti senioři, kteří teprve zvažují tuto formu sebevzdělávání. Senioři však byli první, kterým byla výuka zrušená. Výuka probíhá virtuálně z domova a většina studentek má již splněné všechny testy a úspěšně ukončily semestr.

Začátkem března jsme instalovali výstavu Karla Provázka, stihli jsme ještě vernisáž, ale dál již byla knihovna zavřená a veřejnost ji nemohla zhlédnout. Připravili jsme proto alespoň výstavu virtuální. Přijměte tedy pozvání na výstavu: https://youtu.be/c7cQOf7D2rk

Mikulovský vrchař, který mívá v knihovně jednu z nejvíce navštěvovaných besed, píše o svých cestách, o zemích i úskalích cestování. Můžeme s ním tak virtuálně navštívit země, kam se třeba nikdo z nás nedostane. Všechny jeho příběhy jsou dostupné však pouze na facebooku, ale budeme se snažit je zpřístupnit všem. https://www.facebook.com/kirk.hammet.79

Největším počinem březnového nouzového stavu bylo založení FB skupiny Čtením proti nudě. Cílem této skupiny je vytváření krátkých videí zachycující čtenáře či autora, prezentující své dílo nebo úryvek z oblíbené knihy. Pro děti jsou ke každé ukázce přiložené otázky nebo úkoly, mohou kreslit a publikovat obrázky. Zapojila se i paní učitelka Hondlová a její dcera, děti z mikulovských škol. Původně jsme však doufali, že se do čtení zapojí více žáků a studentů, kteří budou inspirovat další. Hlasité čtení a ještě prezentování se na sociálních sítích je velkou výzvou, není to nic lehkého. Zkuste to a připojte se: https://www.facebook.com/groups/241336787266830/

Projekt získal další rozměr, když jsme oslovili přímo autory. Zapojila se spisovatelka Kateřina Tučková, Petra Dvořáková, Klára Smolíková, Zdeněk Železný a další. Děti i rodiče tak mohou získat cenné informace o knihách, které si mohou půjčit (až se otevřou knihovny) nebo koupit pro svoje děti. Knihovníci, kteří čtou, tak také přispívají k podpoře čtenářství. Veřejnost si udělá obrázek o lidech, kteří stojí za vznikem knihy nebo za jejich popularizací.

Katalog naší knihovny je nyní přizpůsoben tak, že se objevují v sekci Novinky především odkazy na volně stažitelné knihy a videa, vzdělávací či motivační kurzy. https://jmk.tritius.cz/library/mikulov/news https://www.knihovny.cz/

Další zrušenou akcí byla módní přehlídka Upcyrecy – móda šitá s filozofií upcyklace. Výtěžek z této akce měl jít na canisterapii v knihovně Čtení pejskům s Ladou Kománkovou. S fotografkou Hanou Ilčíkovou – Photo Hanny jsme vytvořili alespoň virtuální ochutnávku, abyste se měli na co těšit. https://youtu.be/Cua80L0lKUU

Ač intenzivně hledáme možnosti doručování knih našim čtenářům, zatím to není povolené, byť některé knihovny i přes zákazové opatření půjčují. Veřejné knihovny měly otevřít 8. června, po změnách, které přišly, připadl v úvahu termín 27. dubna. Toto však není možné, jelikož máme před sebou ještě  bezpečnostní a hygienická opatření, která jsou nutná pro ochranu nás i vás. Nejbližší termín omezeného otevření provozu je 4.5.2020.

Těšíme se na shledání s vámi.

ILONA SALAJKOVÁ

vedoucí MěK Mikulov