Knihovna prošla různými způsoby půjčování knih. Po rekonstrukci v roce 2002 byla knihovna rozšířena o další místnost a evidence knižního fondu převedena do počítačového systému Lánius, v roce 2015 byl zakoupen modernější program Clavius. V roce 2019 bylo zakoupeno do knihovny veškeré vnitřní vybavení, regály, nábytek a počítače nové. Poslední rekonstrukce byla provedena v loňském roce a jednalo se o instalaci ústředního topení.

Máme krásnou knihovnu, v ní oddělení pro děti a oddělení pro dospělé, máme hrací koutek pro děti, posezení pro dospělé, pořádáme v knihovně různé besedy, čtení, Vánoční besídky a tvoření, chodí k nám děti z dětské skupinky Peřinka, a pod. Co se týče současné situace, nemáme zatím knihovnu otevřenu, protože je v obci zvýšený výskyt Covidu. Jakmile se situace zlepší, budou knihy půjčovány tak, že bude umožněn přístup k otevřeným dveřím knihovny a knihy budou na požádání vyhledány a zapůjčeny, vrácené knihy budou ukládány do karantény. Snad se epidemiologická situace brzy zlepší, aby si čtenáři mohli při půjčování knihy opět sami vybírat z regálu a nahlížet do nich.

Jarmila Filásková